مسابقه کتابخوانی «نا» برگزیدگانش را شناخت
در نخستین آزمون دومین سال برگزاری مجموعه مسابقه کتابخوانی «هشت بهشت» مسابقه کتابخوانی «نا» برگزیدگانش را شناخت :
به گزارش معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، نخستین مسابقه از دومین دوره مسابقات مجازی و دانشجویی کتابخوانی هشت بهشت با موضوع کتاب نا نوشته مریم برادران، درباره زندگی شهید آیتالله محمد باقر صدر در روز جمعه 31 اردیبهشت 1400 برگزار شد و 3 دانشجو
منتخب شدند.


اسامی این برگزیدگان به شرح ذیل است:


امیر حسین صوفه دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی از دانشگاه علم و صنعت ایران با کسب 100 امتیاز


سام فلاحی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر با کسب 100 امتیاز


محمد علی دوست اقدم دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد تبریز با کسب 100 امتیاز


پیشتر میزان هدایای نقدی برای هر برگزیده 2 میلیون ریال اعلام شده بود.

انتهای پیام