آیین نامه مسابقات کتابخوانی هشت بهشت ( سری چهارم ) ویژه دانشجویان سراسر کشور

۱- کتابها و زمانهای آزمون :

-اردیبهشت ماه 

 کتاب ناقوسها به صدا درمی‌آیند

زمان آزمون : جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه.


-خرداد ماه

 کتاب مسیح کردستان

زمان آزمون : جمعه ۲۶ خرداد ماه .


-تیر , مرداد , شهریور ماه

 کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی (جلد اول)

زمان آزمون : جمعه 28 مهرماه.

 

-آبان

 کتاب عملیات احیا

زمان آزمون : جمعه 26 آبان ماه.

 

-آذر

 کتاب بازگشت به رام الله

زمان آزمون : جمعه 24 آذرماه.

 

۲- جوایز هر مسابقه ۵۰۰ هزار تومان می باشد .

۳- تعداد برگزیدگان :
به ازای هر ۱۰۰ نفر شرکت کننده ۳ نفر برگزیده خواهند شد .
به ازای هر ۱۵۰ نفر شرکت کننده ۴ نفر برگزیده خواهند شد.
به از هر ۱۷۰ نفر شرکت کننده ۵ نفر برگزیده خواهند شد.


تعیین برگزیدگان بدین صورت است : کسانی که ۸۰ درصد بالاترین نمره را بدست آورده باشند در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد
و کسانی که نمره ۱۰۰ را کسب کرده باشند ۳ شانس قرعه کشی خواهند داشت ، کسانی که نمره ۹۰ را کسب کرده باشند ۲ شانس و کسانی که نمره ۸۰ را کسب کرده باشند ۱ شانس قرعه کشی خواهند داشت.

۴- تعیین برگزیدگان نهایی :
کسانی که در ۸ مسابقه شرکت کرده باشند و بالاترین امتیاز را بدست بیاورند.

۵- دانشجویان برای ثبت نام باید در سایت bookrc.ir مراجعه کنند و عکس کارت دانشجویی خود را آپلود کنند.

۶- برای عموم لزومی به ثبت نام نیست

8- در ارتباط با برگزیدگان مسابقه کتابخوانی بازگشت به رام الله از هر خانواده دو نفر برگزیده قابل قبول است.

۷- اعلام برگزیدگان هر مسابقه :
چهار روز کاری بعد از آزمون هر مسابقه کتابخوانی.