ارتباط با ما
نظرات، پیشنهادات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید.
لطفا نام خود را وارد نمایید.
Please enter your email!
نشانی: دانشگاه تهران(پردیس مرکزی)، ضلع جنوبی دانشکدگان فنی، مرکز فرهنگی دکتر سعید کاظمی آشتیانی
آدرس:
66482922 (021)
Phone:
نشانی ما در پیام‌رسانهای ایتا، سروش و تلگرام: @FJUTBookRC
E-mail:
اینستاگرام: fju_tehran
Find us on map
Map:
Write your message!