آزمون کتاب نامیرا


 

 

مسابقه کتابخوانی از کتاب «نامیرا» به قلم صادق کرمیار
این مسابقه ویژه کارکنان دانشگاه تهران و سازمان جهاد دانشگاهی تهران می‌باشد.

تاریخ آزمون روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴٠۲ از ساعت ۹ تا ۲۴ می باشد.

زمان آزمون 20 دقیقه می باشد و هر فرد یک بار مجاز به شرکت در آزمون می باشد.

 

 

 

 شما دسترسي لازم براي شرکت در اين آزمون را نداريد.