سه‌دیدارمسابقه کتابخوانی از کتاب «سه‌دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می‌آمد» جمعه 27 بهمن ماه  از ساعت 9 صبح تا 24 برگزار می‌شود.  

زمان آزمون 20 دقیقه می باشد و هر فرد یک بار مجاز به شرکت در آزمون می باشد.

 

آزمون ویژه دانشجویان است

نتایج در صحفه اینستاگرام نیز اعلام خواهد شد.

 شما دسترسي لازم براي شرکت در اين آزمون را نداريد.