سرکار علیه


 

دومین مسابقه از سومین دوره مسابقات کتابخوانی هشت بهشت: کتاب "سرکار علیه" جمعه 27 خرداد ماه  از ساعت 9 صبح تا 24 برگزار می‌شود.  

زمان آزمون 20 دقیقه می باشد و هر فرد یک بار مجاز به شرکت در آزمون می باشد.

لارم به ذکر است نام کاربری شما عبارتی هست که هنگام ثبت نام وارد کردید و کلمه عبور کد ملی شما می باشد.

« ثبت جدید نام برای دور  سوم مسابقات الزامی می باشد»

درصورتیکه وارد آزمون شوید و به سوالی پاسخ ندهید و بخواهید دوباره به ازمون وارد شوید، امکان ورود وجود نخواهد داشت.

 

 

 شما دسترسي لازم براي شرکت در اين آزمون را نداريد.