🔴 آزمون کتاب امـواج اراده ها به دلیـل درخواست تعدادی از دانشجویـان برای تمدید زمان ازمون در سایت bookrc.ir تا ساعت ۲۴ امشب فعال است. 

 

🔸 دانشجویانی که در ورود به سایت و یا ثبت نام مشکل دارند به آیدی زیر اطلاع دهند.

@FarhangiJUT

 

‼️ برای فعال شدن آزمون، وارد کردن نام کاربری و رمز عبور نیاز است.‼️

 

@FJUTBookRC