📚 آذرخشی دیگر در آسمان کربلا (مشکات)

🔖 ناشر :انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

🖋نویسنده :محمدتقی مصباح یزدی

🖇معرفی

این کتاب معرفی مجموعه آثار و سخنرانیهای محمدتقی مصباح یزدی است که در زمینه های مختلف اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی ارایه شده است. این مباحث در زمینه موضوعاتی مانند عاشورا و پاسخ به شبهاتی درباره آن، زمینه های قیام عاشورا، امر به معروف و نهی از منکر و وظایف حکومت و مردم در شرایط حاضر مطرح شده است. نگارنده به زمینه های انحراف واقعه عاشورا اشاره نموده و تشابه زمان امام حسین (ع) با جامعه کنونی ما را از جهت گرایش به ارزشهای انسانی و اسلامی و رویگردانی از آن را بررسی می نماید. وی همچنین به فلسفه عزاداری برای امام حسین و فرستادن لعن بر دشمنان آن حضرت اشاره کرده و حرکت اصلاحی امام حسین به ویژه احیای مسأله مهم امر به معروف و نهی از منکر توسط آن حضرت را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.