خطبه غدیر دانش آموزی


مسابقه اینترنتی  غدیر خم

 

دقت فرمایید پس از خواندن متن خطبه ، وارد آزمون شده و اطلاعات خود را دقیق وارد نمایید و پس از انتخاب گزینه ها در سامانه، گزینه ارسال جواب در انتها را بزنید،پس از زدن این گزینه امکان تغییر جواب ها و شرکت کردن مجدد وجود ندارد.

 

 به صحفه اینستاگرام ما بپیوندید.  “ 

  شما دسترسي لازم براي شرکت در اين آزمون را نداريد.