دو اثر منتشر شده از سوی اتتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران در سی‌ونهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برنده جایزه شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، برگزیدگان و شایستگان تقدیر سی‌ونهمین جایزه کتاب سال و بیست‌ونهمین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه بیست‌وچهارم اسفندماه 1400 در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور معرفی شدند.

در این مراسم ، دو کتاب انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران با عنوان« بیماری‌های دستگاه گوارش در اسب‌های ایران»، «مرجع دندانپزشکی نظامی» به‌عنوان کتاب شایسته تقدیر انتخاب شدند که اسامی آن‌ها به شرح زیر است:

۱. مرجع دندانپزشکی نظامی، تألیف رضا فکرآزاد.

۲ .بیماری‌های دستگاه گوارش در اسب‌های ایران، تألیف فریدون رضازاده.