معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهای تهران اسامی برگزیدگان سیزدهمین آزمون از مجمومه مسابقات کتابخوانی هشت بهشت با موضوع کتاب تسخیر را اعلام کرد.

به گزارش معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، مسابقه کتابخوانی تسخیر، نخستین روایت مکتوب از درون سفارت تسخیر شده آمریکا در تهران از زبان دکتر«معصومه ابتکار» روز جمعه 28 آبان ماه 1400 از ساعت 9 تا 24 به‌صورت آنلاین برای دانشجویان سراسر کشور برگزار شد.

اسامی برگزیدگان به شرح ذیل است:

- سید احمد عباسی دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها دانشگاه علم و صنعت ایران با کسب 95 امتیاز

- رضا احمدی کاظم آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی پردیس فارابی دانشگاه تهران با کسب 85 امتیاز

- زهرا ملکی دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی کرمان با کسب 80 امتیاز

- ملینا قمری گلی دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی مولکولی از دانشگاه شهید بهشتی با کسب 80 امتیاز

انتهای پیام