📚 کتاب من و کتاب
🔸نویسنده:
سید‌علی خامنه‌ای
🔸انتشارات سوره مهر

🔰معرفی کتاب من و کتاب
«من و کتاب» مجموعه دیدگاه‌ها و سخنان سیدعلی خامنه ای(-۱۳۱۸) رهبر انقلاب اسلامی درباره کتاب و کتاب‌خوانی است که دفتر برنامه‌ریزی انتشارات سوره مهر گردآوری کرده‌است.

بخشی از این سخنان ارزشمند را در این‌جا می‌خوانید:

من در دوران جوانی زیاد مطالعه می کردم. غیر از کتاب‌های درسی خودمان که مطالعه می‌کردم و می‌خواندم، هم کتاب تاریخ، هم کتاب ادبیات، هم کتاب شعر، هم کتاب قصه و رمان می‌خواندم. به کتاب قصه خیلی علاقه داشتم و خیلی از رمان‌های معروف را در دورهٔ نوجوانی خواندم. شعر هم می‌خواندم. من در دورهٔ نوجوانی و جوانی، با بسیاری از دیوان‌های شعر آشنا شدم. به کتاب تاریخ علاقه داشتم، و چون درس عربی می‌خواندم و با زبان عربی آشنا شده‌بودم، به حدیث هم علاقه داشتم. الان احادیثی یادم است که آنها را در دورهٔ نوجوانی خواندم و یادداشت کردم. دفتر کوچکی داشتم که احادیث را در آن یادداشت می‌کردم. احادیثی را که دیروز یا همین هفته نگاه کرده‌باشم، یادم نمی‌ماند؛ مگر این‌که یادآوری ‌وجود داشته‌باشد؛ اما آنهایی را که در آن دوره خواندم، کاملاً یادم است. شماها واقعاً باید دورهٔ نوجوانی و جوانی را قدر بدانید. هرچه امروز مطالعه می‌کنید، برایتان می‌ماند و هرگز از ذهنتان زدوده نمی‌شود. این دورهٔ نوجوانی، برای مطالعه کردن و یاد گرفتن، دورهٔ خیلی خوبی است؛ واقعاً یک دورهٔ طلایی است و با هیچ دوران دیگری قابل مقایسه نیست.