تاریخ سیاسی نظامی جنگ عراق با ایران
نویسنده : اصغر صادقی‌یکتا ، علی‌اکبر ولایتی ، محمود یزدان‌فام
جنگ عراق با ایران، از مهم‌ترین جنگ‌های دوره معاصر است که در فاصله ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ هجری‌شمسی روی داد. در این کتاب به موضوعات متنوع از،جمله:‌ تلاش ایران برای بیرون راندن دشمن و بازپس‌گیری مناطق اشغالی و غلبه بر عراق، بن‌بست جنگ و فرسایشی شدن آن، گسترش جنگ شهرها، استفاده گسترده عراق از سلاح‌های شیمیایی و نهایتا" دخالت نیروهای بیگانه در منطقه خلیج‌فارس، رویارویی امریکا با ایران، گسترش جنگ نفتکش‌ها و بین‌المللی شدن ابعاد جنگ و نیز عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در طول جنگ و پس از آن در معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ و پذیرش مجدد قرارداد الجزایر از سوی این کشور‌ پرداخته است.