پنجمین جلسه شورای اجرایی طرح هشت بهشت با حضور «جمال رحیمیان» معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در محل این معاونت تشکیل و در این جلسه پیشنهاد شرکت گروهی دانشجویان در مسابقات ارائه شد که پس از بحث و بررسی مقرر شد در جلسه آینده تصمیم نهایی در این‌باره اتخاذ شود.

به گزارش معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران، از موضوعات مطرح شده در این جلسه انجام نیازسنجی دانشجویان در ارتباط با عناوین کتاب این دوره از مسابقات بود هم‌چنین به پیشنهاد یکی از حاضرین مقرر شد برای جذاب‌تر شدن مسابقه کتابخوانی هشت بهشت بخش‌هایی از فیلم بینوایان(سومین عنوان کتاب انتخاب شده برای دانشجویان دانشگاه‌های استان تهران و البرز) به صورت فیلم به نمایش گذاشته شود.  

رحیمیان معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران هم با اشاره به ضرورت برگزاری مسابقات کتابخوانی هشت بهشت به صورت فردی و گروهی گفت: بدین ترتیب میزان مشارکت دانشجویی هم افزایش می‌یابد.

وی گفت‌وگو با افراد سرشناس در حوزه کتاب و کتابخوانی و برگزیدگان دو دوره پیشین این مسابقات را راهکار دیگری برای جذب مخاطب دانست.

هم‌چنین براساس پیشنهاد معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران مقرر شد در سایت مسابقه کتابخوانی هشت بهشت کتاب‌های پیشنهادی متناسب با رویدادهای تاریخی انتخاب و برای مطالعه به دانشجویان معرفی شود.

در این جلسه سرانه پایین مطالعه در کشور و ضرورت افزایش آن را یکی از علل تأکید جهاد دانشگاهی بر اجرای این طرح اعلام شد.