مسابقه خاطرات احمد احمد


 

هفتمین مسابقه از سومین سوم مسابقات کتابخوانی هشت بهشت: کتاب "خاطرات احمد احمد" جمعه ۵ اسفند ماه  از ساعت 9 صبح تا 24 برگزار می‌شود.  

زمان آزمون 20 دقیقه می باشد و هر فرد یک بار مجاز به شرکت در آزمون می باشد.

برای شرکت  در آزمون نیازی به ثبت نام در سایت نیست و کافی است اطلاعات فردی خود را در صفحه اول آزمون تکمیل نمایید.

 

ویژه دانش آموزان

نتایج در صحفه اینستاگرام نیز اعلام خواهد شد.

 شروع