جهاد دانشگاهی با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ،آشنایی و انس دانشجویان با کتاب، به اشتراک گذاشتن تجربه های کتابخوانی و ترویج گفتمان علم در دانشگاه‌های کشور « مسابقه کتابخوانی سه دقیقه‌ای » را برگزار می‌کند. این رویداد که از سال 1399 باهمت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی طراحی و آغاز شده است، در سال تحصیلی 1402 - 1401 بصورت هماهناگ و با نظارت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و با همکاری 20 واحد سازمانی جهاددانشگاهی در 15 استان کشور اجرا می‌شود. دانشجویان علاقهمند به شرکت در این مسابقه می‌توانند در چهارچوب قوانین دبیرخانه، در یکی از دو بخش تخصصی یا آزاد کتابهای مورد نظر خود را در سه دقیقه معرفی کرده و از این طریق در رقابت شرکت نمایند.

دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور می‌توانند در این مسابقات شرکت کنند.
مرحله نیمه نهایی و نهایی پس از پایان مرحله مقدماتی از سوی سازمان انتشارات و بصورت متمرکز اجرا خواهد شد.
مرحله نهایی مسابقات خردادماه 1401 برگزار خواهد شد.

برای شرکت در مسابقه از لینک  زیر استفاده نمایید.

نکات مهم در مسابقه:
 اولویت چه در بخش تخصصی و چه در بخش آزاد با کتاب هایی است که در دو سال اخیر به چاپ رسیده باشند و یا کتاب‌هایی که به لحاظ تاریخی، فرهنگی و علمی اثر گذار باشند.

 1- شرکت گنندگان باید در ارایه سه دقیقه‌ای خود مهمترین پیام و ایده اولی کتاب و یا برشی از کتاب مورد نظر را به مخاطبان منتقل نمایند.
معرفی کتاب باید در قالبی جذاب و با استفاده از فنون و مهارتهای ارتباطی انجام شود.

2-زمان ارائه، 3 دقیقه خواهد بود. به ازای زماان اضاافی تا 10 ثانیه 2 امتیا از از مجموع امتیازات شرکت کننده کسر می شود و در صورت اضافه شدن بیش از 10 ثانیه، شرکت کننده از مسابقات حذف می‌شود. 

3- لازم است دانشجویان شرکت کننده برای آشنایی بیشتر با مسابقات ویدئوی فینالیست‌های دوره قبل را مشاهده کنند. این ویدئوها توسط سازمان در اختیار واحد قرار خواهد گرفت و در سایت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی در سایت isba.ir بارگذاری شده است.
 

4-کتاب‌هایی که مجوزهای لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نکرده‌اند و یا بنابه تشخیص واحد مجری و سازمان انتشارات منافی ارزش های دینی و ملی و انقلابی باشاند در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.
 

5-ضروری است در هنگام ارایه از رفتار،سخن، حرکات و پوششهای هنجارشاکن، غیرمتعاارف و نامتناسب با شان دانشجو و دانشگاه پرهیز شود.


 6-ملاک ارزیابی، علاوه بر محتوای کتاب، شامل نحوه ارایه و رعایت فنون و مهارت‌های ارتباطی است.