ناشر : سوره مهر
نویسنده : حمید حسام
تعداد صفحات : ۱۶۸

🔻 معرفی کتاب

این آغاز سفری است که قرار است ما را به معراج اربعین ببرد. فی المجلس دفتر یادداشتم را باعجله باز می کنم و چون قرار است منزل به منزل تا اربعین بنویسم، سفر را با این جملات آغاز می کنم: "مثل همیشه جا مانده ام و قرار بود خودمان را به میدان عاشورا برسانیم و نرسیدیم، ولی با تأخیر به میدان کربلا رسیدیم. درست مثل عملیات بیت المقدس ٢ در سال 66، در زمستان پربرف 'ماووت' عراق که فردای عملیات رسیدیم".
حمید قمری، حسین کاشانی، علیرضا نادری و علی اسماعیلی پکر و گرفته بودند که وارد شدم. عباس نوریان مسئول واحد دیده بانی، لبخندی زد و گفت: "دیر آمدی حمید، دیر آمدی! تو مثلِ طایفهٔ بنی اسد هستی که خودشان را به کربلا رساندند، ولی خیلی دیر".