از غدیر تا ابدیت

ناشر :دلیل ما

نویسنده :مجید مسعودی

تعداد صفحات :۱۱۶

 

 این کتاب چهارمین مجلد از دوره کتاب های «یک قدم تا خورشید» و ترجمه خطبه غدیر به انضمام مقدمه آغاز واقعه غدیر و برخی اتفاقات پس از آن است.

نویسنده این کتاب را در ارتباط با رسول خدا(ص) و اهل بیت ایشان(ع)، قرآن و غدیر به عنوان اساس اسلام آغاز می کند. وی در ادامه خلاصه ای از خطبه غدیر و مراسم آغازین آن را می آورد و به همراه آن ارتباط آن با برخی مطالب اعتقادی بررسی می کند، تا بدین وسیله خواننده با اهمیت خطبه و امتحان الهی آشنا شود.

خطبه غدیر در این کتاب به 65 عنوان تقسیم شده است تا هر مطلب در ذیل عنوانی مجزا مطرح شود. نویسنده در کنار استفاده از ترجمه صحیح، بیان روان و شیوایی را برای جذب مخاطب به کار برده است.

پایان بخش کتاب، مطالبی است با عنوان «پس از پایان خطبه» که ضمن توضیح در مورد بنیادی ترین بخش دین، که ولایت امیرالمومنین(ع) است به ظلم های پس از بیعت در غدیر، در مورد رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) آن حضرت(ص) می پردازد و آن را با آیات قرآن و احادیث مختلف تکمیل می کند.