خمینی روح الله: زندگینامه امام خمینی بر اساس اسناد و خاطرات و خیال - جلد اول
ناشر:موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
نویسنده:سید علی قادری


معرفی
آنچه پیش روی شماست، جستاری است در حیات و خاطرات حضرت امام (ره) که اساساً به نیت درافکندن طرحی نو در این زمینه رقم و قلم زده شده است. نویسنده می کوشد تا به ژرفای شخصیت امام نزدیک شود و در حرکتی موازی این حیات قدسی را بکاود و آن را درست در همان جایی که جریان داشته یعنی در تاریخ ویژه اش بررسی کند. اگر چه زبان حال او و ما، این بیت مولاناست:
آب دریا را اگر نتوان کشید / هم به قدر تشنگی باید چشید.

برخی از عناوین فهرست مطالب کتاب عبارتند از: خانه ای با برج و بارویی بلند، سیمای سید احمد، سفره هایی در سال های قحطی، ازدواجی پرثمر، روایت شناسنامه، آغوش گرم مادر، خلوت با طبیعت، قصه در شب های برفی، چگونگی شهادت آقا مصطفی، سرنوشت قاتل ها، جشن سوم شعبان، اولین سخنرانی آقا مرتضی، محمدعلی شاه در نگاه روح الله، کشتار در ارومیه، سفر به عتبات عالیات در اوج استبداد، امیر رفت و شاه ماند، آیت الله حائری راهی قم شد، گشت و گذار در روستاهای اراک، چهارشنبه سوری و حادثه ای دلخراش، آلمانی ها و دلیران تنگستان، حجره ای در مدرسه سپهسالار.