به مناسبت روز دانشجو فرازهایی از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای منتشر شد که ایشان بر سوق دادن دانشجو به سوی کارهای پژوهش تاکید فرمودند. 

 حضرت آیت الله خامنه ای در بخشی از بیاناتشان با طرح این پرسش که چرا دانشجو بايد چندصد صفحه كتاب برای یک واحد درسی بخواند؟ میفرمایند : حفظ كردن گفته‌هایی كه معلوم نيست همه‌اش چقدر فايده دارد!  نظامی طراحی شود كه جوان ميل به پژوهش پيدا كند.