دانشجویان داوطلب شرکت در چهارمین مسابقه کتابخوانی «هشت بهشت» با محوریت کتاب خط مقدم(پدر موشکی ایران)در تاریخ جمعه 25 مهر ‌ماه بطور هم‌زمان و مجازی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

به گزارش معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، دانشجویان می‌توانند با مراجعه به پایگاه ایتنرنتی BookRC.ir نسبت به ثبت‌نام و شرکت در مسابقه اقدام کنند.

زمان برگزاری از ساعت 9 تا 24 روز جمعه 25 مهر ماه تعیین شده است. 

بر این اساس، «نفحات نفت» نوشته رضا امیرخانی پنجمین کتاب انتخاب شده برای دانشجویان شرکت‌کننده در دوره بعدی از مجموعه مسابقات کتابخوانی هشت بهشت است که زمان برگزاری آزمون برای این کتاب روز جمعه 30 آبان‌ماه تعیین شده است.