طبق مصوبه شورای مسابقه کتابخوانی هشت بهشت، به منظور حمایت از کتابخوانی و کاهش استرس برای شرکت در مسابقه کتابخوانی بینوایان، از امروز 30 سوال مربوط به جلد اول و 18 سوال از جلد دوم در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.  قابل ذکر است، سوالات آزمون دقیقا از این مجموعه انتخاب خواهند شد. 

لینک دانلود مجموعه سوالات جلد اول 

لینک دانلود مجموعه سوالات جلد دوم