طبق مصوبه شورای مسابقه کتابخوانی هشت بهشت، به منظور حمایت از کتابخوانی و کاهش استرس برای شرکت در مسابقه کتابخوانی بینوایان، از امروز 30 سوال مربوط به جلد اول در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

لینک دانلود مجموعه سوالات جلد اول 

 

قابل ذکر است، سوالات آزمون دقیقا از این مجموعه انتخاب خواهند شد. همچنین سوالات جلد دوم تا 2 روز دیگر صرفا در صفحه اینستاگرام نمایش داده خواهند شد.