کتاب «مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر امام خامنه‌ای» نوشته سید«محمدجواد قربی»، توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.

به گزارش معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران به نقل از خبرگزاری مهر، کتاب «مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر امام خامنه‌ای» برای آشنایی و شناخت الگوهای پیشرفت به واسطه تدابیر متناسب و اسلامی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی روانه بازار نشر شد.

در بخشی از مقدمه کتاب می‌خوانیم: «الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ارائه شده است، دارای مبادی فرانظری بوده و براساس رویکردی اسلامی، جایگاه انسان، هستی و روش‌های معرفت‌شناسی را مشخص کرده است. در این الگو، طبیعت و جهان دارای خالقی است که آفریننده است و انسان به مثابه مخلوق، مقام خلیفة‌الله دارد. بر اساس این نگرش به هستی، انسان دارای دو ساحت مادی و معنوی است که الگوی پیشرفت برای رشد هر دو جنبه‌ی مادی و معنوی تلاش می‌کند. مبانی معرفتیِ الگویِ پیشرفت برخلاف الگوهای رایج غربی که مبتنی بر حس و تجربه‌ی آزمایشگاهی هستند، شامل منابع اصیل معرفتی در اسلام است. به عبارت دیگر، شهود و قلب، تجربه و حس از منابع اصیل شناخت در الگوی پیشرفت محسوب می‌شوند. با این اوصاف می‌توان نظریه‌ی فطرت _ تجربه‌گروی را در الگوی پیشرفت پذیرفت.»

این اثر با هدف بررسی دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و تدابیر ایشان از جمله تبیین و تشریح مختصات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارتباط وثیق مردم و دولت در فرآیند پیشرفت، ارتقای توانمندی علمی در جامعه، ولایت‌مداری در فرآیند پیشرفتِ جامعه اسلامی _ ایرانی و … به شناخت و آگاهی راهکارها و مبانی الگوی پیشرفت اسلامی پرداخته است.

این کتاب در ۵ فصل تنظیم شده است؛ فصل اول تحت عنوان«کلیات» به تعریف، شناخت و مفاهیم اصطلاحات مربوطه اعم از توسعه و پیشرفت پرداخته است. فصل دوم و سوم به تفصیلِ مفهوم و مبانی«الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت» اختصاص یافته و آن‌ها را به صورت جزئی برای خواننده تشریح می‌کند. فصل چهارم، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در عرصه فکر، علم، و زندگی بررسی می‌کند و سرانجام، بیان راهکارهای تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت مبحث فصل پایانی این اثر می‌باشد.

«مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر امام خامنه‌ای» به قلم سید«محمدجواد قربی»، در ۳۵۶ صفحه به قیمت ۴۸ هزار تومان در دسترس محققان، پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار گرفته است.