رضا امیرخانی با اعتقاد به این‌که هر کتابی که یک نیاز، یک پرسش و یا یک گره از مردم را پاسخ دهد قطعاً خوانده می‌شود، گفت: مهم‌ترین نکته در معرفی کتاب توجه به مشکل، پرسش و گره مخاطب است.

این نویسنده در گفت‌وگو با خبرنگار معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با طرح این پرسش که آیا لازم است به مردم گفت زندگی اخلاقی برای شما آرامش می‌آورد؟ در ادامه اظهار کرد: آیا لازم است به مردم گفت خوردن غذای خوب برای سلامت جسم لازم است؟ و یا این‌که آیا لازم است به مردم گفت نداشتن اضطراب باعث آرامش در زندگی می‌شود؟

وی افزود: گفتن نیاز نیست باید به این پرسش‌ها این جمله مشهور را اضافه کرد که آیا کتابخوانی کار لازمی است؟.

امیرخانی تأکید کرد: هر کتابی که یک نیاز، یک پرسش و یا یک گره از مردم را پاسخ دهد قطعاً خوانده می‌شود.