مسابقه «خطبه غدیر» برندگانش را شناخت

 

 

 

طی مراسمی با حضور «جمال رحیمیان» معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران و به قید قرعه 20 برگزیده مسابقه خطبه غدیر انتخاب شدند.

 

اسامی برگزیدگان براساس نتایج قرعه‌کشی به شرح زیر می باشد:

 

مهدی مرادی، حسن جلوه، مظفر امینی، محمدرسول عطاران حقیقی، علی کشاورزیان، جواد اسماعیل‌منش، مهران فرجی، زهرا توکلی، زینب بقایی، زهرا مشمول، مهسا علی پاشازاده، مرضیه سپهوند، عاطفه رجبی، نیکی سادات دادگستر، حامد عزیزی، زهرا یاری استهبانتی، ابوالفضل کلوئی، سپیده داوودی، مهدیه همت‌زاده، حمید رضا عزیزی