مراسم تقدیر از برگزیدگان سلسله مسابقه کتابخوانی هشت بهشت روز چهارشنبه 11 تیرماه ساعت 11 با حضور برگزیدگان دو دوره اول برگزار می شود. این مراسم به صورت زنده از live instagram پخش خواهد شد. جهت مشاهده مراسم به صفحه مسابقه در اینستاگرام بپیوندید.