اسامی برگزیدگان مسابقه ملی دل‌نوشته به یاد استاد شهید دکتر «محسن فخری‌زاده» اعلام شد.

به گزارش معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در پی ترور ناجونمردانه شهید محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در عملیاتی انتحاری و مسلحانه و تأثر هم‌وطنان عزیز در ترور این شخصیت دانشگاهی، معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران و معاونت فرهنگی اجتماعی این دانشگاه فراخوانی را برای شرکت و جمع‌آوری دل‌نوشته‌ها درباره این شهید والامقام اعلام کرد.

از میان آثار رسیده و داوری‌های انجام‌شده این مسابقه ملی 5 برگزیده داشت که به شرح ذیل است:

آقایان «مجتبی صفدری»،

«حسین سلطان‌محمدی»،

«فرهاد حسینی‌ دربرزی»

و خانم‌ها «فاطمه رجنی» 

و «فاطمه قیومی»