آزمون مرحله سوم" بینوایان" گروهی جلد2


 

آزمون گروهی جلد2

زمان آزمون 9 دقیقه می باشد و هر فرد یک بار مچاز به شرکت در آزمون می باشد.

لارم به ذکر است نام کاربری شما عبارتی هست که هنگام ثبت نام وارد کردید و کلمه عبور کد ملی شما می باشد.

در صورت بروز مشکل در حین آزمون و عدم ورود مجدد،لطفا بعد از گذشت 1 ساعت دوباره امتحان نمایید.

درصورتیکه وارد آزمون شوید و به سوالی پاسخ ندهید و بخواهید دوباره به ازمون وارد شوید، امکان ورود وجود نخواهد داشت.

نتایج در صحفه اینستاگرام اعلام خواهد شد.

 شما دسترسي لازم براي شرکت در اين آزمون را نداريد.