آزمون مرحله دوم ( جوان و انتخاب بزرگ)


 

  

آزمون کتاب "جوان و انتخاب بزرگ" دومین آزمون  از  سلسله مسابقات کتابخوانی<<هشت بهشت>> است.

برای ورود به صفحه آزمون نیازمند ورود به سایت هستید. درصورت عدم عضویت، ابتدا ثبت نام نمایید.

نام کاربری شما همان عبارتی هست که در روز ثبت نام وارد نموده اید و رمز عبور شما کد ملی  است.

 شما دسترسي لازم براي شرکت در اين آزمون را نداريد.