«لطفا قبل از شرکت در آزمون با شرکت در نظرسنجی، ما را در بهبود مسابقات هشت بهشت یاری نمایید.» 

آزمون در روز 21 اسفند  ماه از ساعت 9 صبح الی 24  در دسترس خواهد بود. و هر دانشجو صرفا یک مرتبه حق شرکت در آن را دارا می باشد.

برای ورود به آزمون عضویت در سایت مسابقه ضروری می باشد.

نام کاربری شما همان عبارتی هست که در مرحل ثبت نام ثبت تموده اید و رمز عبور شما کد ملی شما خواهد بود.

برای شرکت در آزمون بر روی لینک زیر کلیک نمایید.