هفتمین مسابقه از سلسله مسابقات کتابخوانی «هشت بهشت» با محوریت کتاب « آن مرد با باران می آید » برگزار می شود. 

جایزه مسابقه برای هر برگزیده 3 میلیون ریال می باشد که به ازای هر 150 نفر شرکت کننده در مسابقه به 4 برگزیده اهدا خواهدشد.

نکته مهم و متفاوت این مسابقه : انتخاب برگزیدگان بصورت قرعه کشی از میان همه شرکت کنندگان در آزمون می باشد که موفق به کسب حداقل 60 درصد نمره آزمون شده باشند.

? تاریخ آزمون: ۲۴ بهمن ماه ساعت : ۹ الی ۲۴ (به صورت مجازی)