قرعه کشی نفرات برگزیده در  مسابقه به وقت حاج قاسم امروز چهارشنبه با حضور مسیولین و مدیران شرکت کننده در این طرح انجام پذیرفت. برندگان از میان 8136 نفری که موفق به کسب امتیاز حداقل 70 نمره از 100 نمره شده، با قرعه کشی انتخاب شد. اسامی برندگان به شرح زیر می باشد.

« با برندگان در روز کاری جهت دریافت جایزه تماس گرفته خواهد شد»

 

1)محمد حسینی با شماره تماس 746...... 0918

2) رقیه فرح‌بخش با شماره تماس 404.....0933

3) صغری محمدی با شماره تماس 385 ....0912

4) محمدطاها علی‌عرب با شماره تماس 362 ....0905

5) محمدرضا کرمی با شماره تماس 172.....0938

6) محدثه حسنی‌چور با شماره تماس 934 .... 0918

7) یاسین نوری با شماره تماس 057 ....0930

8) زهرا زیایی با شماره تماس 419 .... 0930

 9) صادق قهرمانی با شماره تماس 054 ....914

10) یاسمن دهقان با شماره تماس 075 .....0991 

11) سجاد افشاری با شماره تماس 543 .... 0913 

12) یدالله عباس‌زاده با شماره تماس 325 .... 903

13) سمانه رشوند با شماره تماس 152 .....0912

14) محمد مهدی با شماره تماس 447 ..... 0936

15) سید حسین موسوی با شماره تماس 680 .....0915

16) علی راسخی با شماره تماس 597 .... 0921

17) حسن رفیعی با شماره تماس 667 .... 0936

18) زهرا رشوند با شماره تماس 641 ..... 0911

19) امیر حسین عزیزی با شماره تماس 312 .... 0913

20) ایمان پرندوش با شماره تماس 952 .... 0912

21) فاتیما پیامی با شماره تماس 060 .....0916

22) عسل نظری با شماره تماس 489 ..... 0905

23) اعظم سلیمانی با شماره تماس 062 ..... 0919

24) مطهره خدری با شماره تماس 842 .... 0916

25) مرتضی ایمانی با شماره تماس 253 .... 0919

26) توران صالحی با شماره تماس 737 .... 0918

27) محمد بامری با شماره تماس 536 ....0915

28) کمال کارگر با شماره تماس 250 ....0913

29) یسنا کیومرثی با شماره تماس 150 .... 0915

30) فاطمه کاظمی وفا با شماره تماس 327 .....0991

31 ) مژگان سلیمی با شماره تماس 853 .... 0918

32) سجاد سواری کوزه کنان با شماره تماس 921 ....0991