اسامی برگزیدگان ششمین آزمون مجازی مسابقه کتابخوانی هشت بهشت با عنوان کتاب «پیرمرد و دریا» اثر ارزشمند «ارنست همینگوی» اعلام شد.

به گزارش معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، ششمین مرحله از مسابقات کتابخوانی هشت بهشت روز جمعه 28 آذر ماه برگزار شد و طبق روال گذشته 4 برگزیده به قید قرعه انتخاب شدند.

اسامی برگزیدگان به شرح ذیل است:

  • بهرام شری‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه شاهد
  • سام فلاحی دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر از دانشگاه مالک اشتر
  • فریده حصاری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران
  • احمد رجبی دانشجوی دکترای نقشه‌برداری از دانشگاه تهران